ads

Nepoužiteľný materiál

To keby mal Adolf budovať Tretiu ríšu s takými Mizíkmi, čo sa tu dnes k nemu akože hrdo hlásia, nedostal by sa ani z Norimbergu.