ads

Mizíkova obhajoba

Mizíkovi po rozhodnutí súdu už za antisemitský status na jeho Facebooku nič nehrozí. Vystrašený poslanec však pre istotu doživotne ostáva v úlohe, ktorá mu poskytla oslobodzujúce alibi.