ads

Boris evanjelizátor

Šíritelia myšlienok morálky, konzervativizmu a úcty k Bohu to v dnešnej prehnitej spoločnosti nemajú ľahké. Ale niekto to robiť musí.