ads

Veta, ktorá nezaznela

Zaujímavé, že ako dokážu kotlebovci svoj alibizmus o tom, že nie sú historici ani pamätníci aplikovať na odsun Židov, tak sme ich ešte nevideli ho použiť na iné záležitosti okolo ich obľúbeného Slovakštátu.