ads

Trapas na Oscaroch

Nikto sa tak dobre nepobavil nad zamenenou obálkou na Oscaroch, ako ľudia, ktorí dobre vedia, aké sú obálky so správnym obsahom dôležité.