ads

Nedeľa u Mečiarovcov

Toľké roky celkom mimo pozornosti verejnosti a zrazu takáto estráda. Dokážem si živo predstaviť, ako to vyzeralo v nedeľu v Elektre.