ads

Mimoriadna hrozba

Vo svetle najnovších odhalení je zrejmé, že drogy môžu maloletým dievčatám kompletne zničiť život, ale to stále ešte nie je to najväčšie nebezpečenstvo, ktoré na ne číha.