ads

Poučenie z Vladka Weissa

Vladko Weiss má šancu byť veľkou inšpiráciou. Lebo aj keby urobil čokoľvek, ľudia mu odpustia, pretože v sobotu sa mu opäť podarilo kus vzduchu obaleného kožou pregúľať za čiaru nakreslenú na trávniku niekde v Litve.