ads

Tomanovej misia

Aby sa popri inom nezabudlo, tento týždeň v parlamente so svojou správou vystúpila naša aktuálna, ehm, detská ombudsmanka. Tu som zhrnul to najdôležitejšie.