ads

Načo nam treba súdy?

Keď už je stav tunajších orgánov činných v trestnom konaní taký, aký je, nedalo by sa z toho aspoň niečo vyťažiť?