ads

Krok vpred, krok vzad

Tváriť sa, že sa ako krajina vyrovnávame s mečiarizmom a zároveň dosadzovať mečiarovského pohlavára na významnú funkciu... Sa nedivím, že aj sám Vlado je z toho zmätený.