ads

Publikum pre Mečiara

Predstava, že nikto rozumný už dnes nemôže uveriť Mečiarovi je absolútne pravdivá. To ale neznamená, že sa pán Korzička zmieri so životom bez vďačného publika. Len treba naozaj hlboko zaloviť.