ads

Podstata odlišnosti Andreja Danka

Keď sa nad tým tak zamyslíte, ako sa určite neraz aj on sám zamysel, tak jediné v čom sa Andrej Danko líši od normálnych ľudí je...