ads

Univerzálne riešenie

Poučenie z prípadu kompletného vypnutia systému elektronického podpisu: Keď máš problém, tvár sa že ho nemáš, až kým sa už ďalej tváriť nedá. Potom to vypni. Veľmi univerzálne riešenie!