ads

Zamotaný prípad

Predstavme si takýto hypotetický prípad: ako sa dá sa porušiť tajomstvo vo veci, o ktorej všetci už dávno vedia?