ads

Ďalšie zlyhanie médií

Vidíte, vy mienkotvorní komentátori, čo ste na nás privolali. Ale aspoň máme krásny názorný príklad, keď budeme chcieť niekomu vysvetliť drobné významové odtienky medzi slovami blázon a pošuk.