ads

Odkaz kolegom z vedenia

Sú chvíle, keď už aj v Smere, s jeho ľuďmi a históriou, treba povedať, že by sa veci mali držať v rámci istých medzí.