ads

Čistá Dankovina

Najväčšia udalosť aká sa kedy stala pred Vianocami - Andrej Danko si v Kremli dohodol šachový turnaj a Kremel naozaj poslal Karpova.