ads

Očividná inšpirácia

Toľkokrát už tú výhovorku v Smere použili nesprávne, a zrazu prišiel moment, keď by bola naozaj oprávnená a oni ju nevytiahnu?!