ads

Vianočný vinš

Aby ste nepovedali, že vám nebolo zaželané. A nieže mi budete písať, že tam mám preklep. Nie je to preklep!