ads

No prosím!

Teraz nech nás odprosia všetci tí, čo tomuto krásnemu národu do zaostalých a netolerantných dlhé roky nadávali.