ads

Spravodlivosť v kontexte

Zabiť človeka, fotiť sa s jeho bezvládnym telom a dostať za to 6 rokov v najmiernejšom väzení vyzerá ako paródia na spravodlivosť. Ale očividne je to konzistentné s miestnymi justičnými mravmi.