ads

Drobné spoločenské zmeny

Teraz keď vďaka Najvyššiemu súdu vieme, že strana ktorej členovia hádžu kamene do Arabiek a rozdávajú šeky na 1488 eur, je plne demokratická, budeme tomu musieť pár vecí prispôsobiť.