ads

Nedôsledný nácek

Zo všetkých vecí, ktoré náckovia požadujú, sa Boris Kollár, aj to len z rodinných dôvodov, ohradil proti jedinej a myslí si, že tým pádom nácek nie je a máme sa k nemu správať s úctou.