ads

Náročné publikum

Obvyklý jav pri významných športových podujatiach so slovenskou účasťou - našinci nadávajúci svojim reprezentantom, že ich nedostatočne reprezentovali, sklamali a dokonca im spravili hanbu.