ads

Pomoc nešťastníkom

To je krásne, že Slovensko nakoniec dokáže prichýliť ľudí túžiacich žiť niekde inde, než v zúfalej spustošenej krajine, v ktorej sa narodili.