ads

Kolegiálny súcit

Fanatické mysle na celom svete premýšľajú rovnako. Akurát tým tunajším, chúdatkám kuffovsko-čarnogursko-poslednokrižiackym, civilizácia už pár sto rokov neumožňuje si najnižšie pudy ventilovať tak slobodne ako im šťastnejším kolegom zo zaostalých častí sveta. Fňuk.