ads

Dilema začínajúceho leta

Stáva sa z toho každoročná tradícia. Velikáni akademicky posvätenej tupoty sa rozkokošujú nad udalosťami, ktoré s nimi nijako nesúvisia, a na ktoré nemajú ich mentálne výrony najmenší vplyv.