ads

Chmelárovina

Teraz keď sústruh Blaha usilovne trénuje na majstrovstvá galaxie v ustreľovaní dekla, úplne som zabudol na jeho kolegu Chmelára. Za to sa jeho fanúšikom ospravedlňujem a tu je aspoň malá satisfakcia na víkend.