ads

Poslovia dženderu

Tento vtip treba poriadne ukryť pred všetkými kuffami, lebo keď si toto uvedomia, budú si musieť nájsť iného imaginárneho priateľa.