ads

Priority bezpečnostnej politiky

So základňou Nočných vlkov sa vraj nedá nič robiť. To by som si pozrel či by sa stále nedalo, keby sa ukázalo, že čo i len jeden z tých šašov sa nesprávne modlí.