ads

Odkaz od Mariana

Vyzerá to akoby niektoré idiomy v slovenskom jazyku boli vymyslené špeciálne pre prípad Mariana Kočnera. Ako prvý to, zdá sa, zisťuje Dobroslav Trnka.