ads

Pochybná viera

Cirkev trvá na tom, že bude ministerstvám pripomienkovať naše pozemské zákony. Nedá sa povedať, že by to svedčilo o zvlášť silnej viere v imaginárny produkt, ktorý už tisíce rokov ľuďom predávajú.