ads

Vkus je dôležitý

Ako mohlo orgánom činným v trestnom konaní nebyť už dávno jasné, že človek ktorý sa dokáže takto odfotiť, nebude mať zábrany spáchať aj iné, menej závažné, trestné činy.