ads

Čia je to chyba?

Keď si tak zhrniete staršie vyjadrenia samotného Fica, alebo tie aktuálne od jeho komplicov, v podstate z toho vychádza jedno: zlé média vystresovali šľachetného politika a zničili mu život. Fňuk.