ads

Veľká rôznorodosť

Miestni karpatskí politici, strašne radi rozprávajú o tom, ako slovenská politika nemôže smerovať len na Západ, ale musí byť diverzifikovaná. V týchto dňoch vidíme ako si to predstavujú.