ads

Poučenie z predkov

Paškova axioma: Nikdy sa nestaň klientom systému, ktorý si osobne optimalizoval na generovanie maximálnych vratiek.