ads

Argument Bratislavou

Robert Fico už veľa rokov (a teraz zas) s obľubou hovorí, že Bratislava nie je Slovensko. Myslí tým, že tak je to správne, tak to má byť.