ads

Poctivý vedecký prístup

Pápež schválil, že sa v Otčenáši zmení "neuveď nás" na "nedopusť". Treba povedať, že na organizáciu, ktorá sa chvasce, že presne vie, čo boh žiada, tak v tomto len celkom bezradne tipujú.