ads

Tlčhuby proti Lídlu

Miestni profesionálni kresťania, aktuálne vedení celebrujúcim arcipošukom Hlinom, sa vyhrážajú Lídlu zásadnou odvetou. Ale ako poznám tento ľud, myslím že v Lídli môžu pokojne spávať.