ads

Žiadne zásadné rozdiely

Môže jedna ministerka zvládnuť naraz dva také navonok rozdielne rezorty ako sú školstvo a pôdohospodárstvo? Nepochybujte, že áno!