ads

Dankov paradox

Rozcítený Andrej Danko sa nám nedávno posťažoval, že všetko začalo tým, že prijal svoju zaslúženú hodnosť kapitána. Učebnice psychiatrie odvtedy poznajú termín "Dankov paradox".