ads

Pravidlo prvého dňa

Tá rodičovská bezmocnosť, keď viete, že vaše bezbranné deti budú vystavené prietrži verbálneho kataru z nejakého pseudonárodniarskeho generátora náhodných floskúl.