ads

Cena za právnika

Máme novú kauzu. Vláda by mala zaplatiť cca 65 miliónov eur právnikovi, ktorý ju vysekal z arbitráže kvôli Gabčíkovu. Rád by som k tomu dodal, že tento  právnik bol aspoň úspešný.