ads

Problém so Slovensko.sk

Portál Slovensko.sk je prúser, ale to by nebol až taký problém a už vôbec nie novinka v sfére štátneho IT. Skutočný problém je, že sa stalo, čo len málokto očakával - začal sa používať.