ads

Kiska vs. Náš človek

Bude sa musieť Kiska ešte veľa snažiť, aby sa dostal medzi najlepších premiérových kamarátov.