ads

Cirkev a dôkazy

Kto by to povedal, že zatuchnutá organizácia ako je cirkev dokáže byť taká mimoriadne flexibilná v postoji k exaktnému dokazovaniu tvrdení, keď sa im to hodí.