ads

Polovičný úspech

Andrej Danko má diktátorské chúťky, pretože každý túži po tom, čoho sa mu nedostáva. V tomto prípade uznanie a keď nie uznanie, postačí aj strach.