ads

Slovenskí reprezentanti

Vždy ma pobaví, keď sa typickí Slováci morálne zavzdušňujú nad tým, že ľudia ktorí majú reprezentovať typických Slovákov sa správajú ako typickí Slováci.