ads

Kočnerovské špecifikum

Najobľúbenejšia sociálna sieť Mariana Kočnera: Peter Tóth.